درباره ما – شکوما

درباره ما

اولین تولید کننده صنعتی شکلات در ایران

سال تاسیس ۱۳۳۶